Agencija za nekretnine, Budva, Crna Gora
 
  Meni
holder

Pravni savjeti

Koja je razlika između uknjiženih i neuknjiženih nepokretnosti?

Osnovna razlika između uknjiženih i neuknjiženih nepokretnosti je u tome što je uknjižena nepokretnost upisana u zemljišne knjige – uneti su podaci o tačnoj lokaciji, broj katastarske parcele kao i podaci o vlasniku. Samo na uknjižene nepokretnosti možete staviti hipotekarne ili založne kredite, dok na neuknjižene ne možete, što znači da se samo uknjiženi stanovi mogu kupovati preko stambenih kredita banaka.

Koje su obaveze kupca kada je u pitanju isplata novca prilikom kupovine nekretnine?

Prvenstveno je važno da kupac isplati celokupnu sumu za kupljenu nepokretnosti i to po ceni, načinu i u rokovima koje je ugovorio sa prodavcem. Takođe, uobičajeno je da prilikom zaključenja predugovora, kupac isplati 10 odsto dogovorene kupoprodajne cene na ime kapare, a ostatak u dogovorenom roku.

Šta je "clausula intabulandi" i čemu ona služi?

„Clausula intabulandi“ jeste izjava kojom prodavac nekretnine iskazuje svoju saglasnost da se kupac tog istog stana ili kuće može uknjižiti u zemljišnim knjigama ili katastru nepokretnosti, kao novi vlasnik, bez njegove naknadne saglasnosti i prisustva. To znači da je prodavac ovom izjavom, omogućio kupcu da se bez ikakvih problema samostalno uknjiži kao novi vlasnik te iste nekretnine. Ona može je najčešće sastavni deo kupoprodajnog ugovora, ali isto tako može predstavljati i posebnu izjavu. U oba slučaja, odnosno sam ugovor, kao i pojedinačna izjava moraju biti overeni kod Notara, da bi bili važeći i da biste čitav posao završili bez problema.

Porez na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos apsolutnih prava iznosi 3 odsto od ukupne vrednosti stana i Zakonska obaveza plaćanja ovog poreza pada na teret kupca. Prijava za Porez na prenos apsolutnih prava podnosi se u roku od 15 dana, od dana zaključenja i overe ugovora o kupoprodaji i to Poreskoj upravi, odnosno Filijali poreske uprave na čijem području se nalazi stan koji ste kupili. Ukoliko se ovo ne učini, porez će svakako morati da se plati, jer će Notar u kome je ugovor ovjeren poslati primerak tog ugovora nadležnom organu, koji će na taj način biti upoznat sa predmetnom kupoprodajom i pozvaće kupca na ispunjenje njegove zakonske obaveze.

Kontakt
Property & Travel
Mediteranska ulica br. 45
85310 Budva, Crna Gora
Visit us on